Öffnungszeiten

Ausstellungen

Dienstag-Freitag: 10:00-17:30
 

Lesesaal:

Dienstag-Freitag: 10:00-17:30

Bibliographie

(KISS Csongor): [Bolyai] Bibliográfia. = Bolyai. Biográfia- Bibliotéka-Bibliográfia. Szerk. Nagy Ferenc. Bp. 2000. Better-Püski.  Ld.: 351-396.p.

 

* * *

 1. A magyar irodalom története III. 1772-től 1849-ig. Főszerk. Sőtér István. Bp., Akadémiai Kiadó, 1965. 336, 347.
 2. A tér úttörője. Bolyai János emlékév. Marosvásárhely, 2002. Szerk. Csegzi Sándor, Jung János, Kiss Elemér, Pál-Antal Sándor. Marosvásárhely, Mentor Kiadó,  2003.
 3. Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. 4., bőv. kiadás. Bp.: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002.
 4. Bolyai-Emlékkönyv Bolyai János születésének 200. évfordulójára. Szerk. Prékopa András, Kiss Elemér, Szenthe János, Staar Gyula. Budapest, Vince Kiadó, 2004.
 5. Bolyai-emlékkönyv. Bolyai János születésének 200 éves évfordulójára. Szerk. Puskás Ferenc, Tibád Zoltán. Kolozsvár, 2002. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság.
 6. Bolyai-levelek. Válogatta, bevezette és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. Bukarest, Kriterion, 1975. (Újrakiadás: Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 2002.)
 7. DÁNIEL Gáborné: Az igazságot …határtalanul szeretem. Annotált ajánló bibliográfia Bolyai Jánosról. Bp. 1998. Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola.
 8. Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. (2., bőv. Kiadás) Bp., Gondolat, 1979.
 9. Deé Nagy Anikó: Bolyai Farkas öntöttvas kályhájaIn Népújság, Marosvásárhely, XLV, 1993. nov. 26. 4.
 10. Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. Összeáll. Gazda István. Bp., Akadémiai, 2002.
 11. Farczády Elek: A Bolyai-kultusz története és a marosvásárhelyi Bolyai-múzeum. Korunk, 1960/1.
 12. Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz. Ambrus Hedvig Mária, Deé Nagy Anikó és Vakarcs Szilárd közreműködésével szerk. és bev. ellátta Benkő Samu. Kolozsvár, 2003, Erdélyi Múzeum-Egyesület. /Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. 1./
 13. OLÁH-GÁL Róbert: Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról. Csíkszereda, 2002. Magiszter Kiadó.
 14. KISS Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. Bp. 1999. Akadémiai Kiadó-Typotex.
 15. Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. H.n.: Better Kiadó, 1998.
 16. Marosvásárhely történetéből. Szerk. Pál-Antal Sándor-Szabó Miklós. Marosvásárhely, 1999. Mentor Kiadó. 259 p. 203-212.p.
 17. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. I. kötet, A-F. Bukarest, Kriterion, 1981.
 18. Szénássy Barna:  A magyarországi matematika története (a legrégibb időktől a 20. század elejéig) (Budapest, 1970).
 19. Szénássy Barna: Bolyai Farkas. Bp., Akadémiai Kiadó, 1975.
 20. Új Magyar Életrajzi Lexikon.I. kötet (A-Cs). Főszerk. Markó László. Magyar Könyvklub, 2001.
 21. Weszely Tibor: Bolyai János matematikai munkássága. Bukarest, Kriterion, 1981.
 22. Weszely Tibor: Bolyai János. Az első 200 év. Bp., Vince Kiadó, 2002.

Sponsoren

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5

Medienpartner

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1