Nyitva tartás

Kiállítások:

Kedd-Péntek: 10:00-18:00
Szombat-Vasárnap: 10:00-13:00

Olvasóterem:

Kedd-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-13:00


Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image

Tevékenység

A Teleki Téka és Bolyai Emlékszoba nem csupán múzeumként látogatható, az intézmény ma is élő, gyarapodó könyvtárként működik, olvasóterme, rendezvényei nyitva állnak az érdeklődők előtt. Az értékes dokumentumok megőrzése, feltárása és restaurálása mellett a munkatársak mesélnek a könyvtár életéről, szakszerű tájékoztatást, segítséget nyújtanak az olvasni, kutatni szándékozóknak. 

Teleki Sámuel

A Telekiek a számottevő erdélyi és magyarországi arisztokrata családok közé tartoznak, szép számban találhatunk közöttük tudósokat, politikusokat, mecénásokat.

Teleki Domokos

Teleki Domokos (1773-1798) a könyvtáralapító Teleki Sámuel felnőttkort ért gyermekei közül a legidősebb volt, akit azonban egy ismeretlen betegség ugyancsak korán, huszonöt évesen elragadott az élők sorából.

Bethlen Zsuzsanna

Bethlen Zsuzsanna (1754-1797) iktári gróf Bethlen Domokos és Wesselényi Mária leánya volt. 14 éves korában ismerkedett meg Teleki Sámuellel, 1770. február 19-én kötöttek házasságot.

Ex bibliotheca

Teleki Sámuel végrendeletének a Könyvtárra vonatkozó része
Váradolaszi, 1800. október 10.

Katalógus
Katalógus
Teleki Téka
Teleki Téka
Református Kollégium Könyvtára
Református Kollégium Könyvtára
Vegyes állomány
Vegyes állomány
Periodikák
Periodikák
Kézirattár, levéltár
Kézirattár, levéltár
Kincseink
Kincseink
Új állomány
Új állomány

Bolyai Múzeum

Bolyai Farkas

Bolyai Farkas a Szeben megyei Bólyán született 1775. február 9-én, elszegényedett kisnemesi családból. Iskoláit a nagyenyedi református kollégiumban kezdte. A matematika és nyelvtanulás terén megmutatkozó tehetsége miatt csodagyermeknek tartották.

Bolyai János

„Ezenközben én is egy új planétát indítottam el a Földre, de sem középpontját, sem pályáját meghatározni nem tudom; Isten szép fiúgyermekkel ajándékozott meg... a kezdetet s a véget kapcsolhatná össze, hidat verve az iszonyú mélység fölött...” (Bolyai Farkas levele Gausshoz)

Bolyai Múzeum

Marosvásárhely a Bolyaiak városa, itt töltötte élete nagy részét a két zseniális matematikus, Bolyai Farkas és Bolyai János. A 19. század első felében 6000-8000 lelket számláló kisvárosnak ismert, de nem érdemük szerint elismert személyiségei voltak.

Bibliográfia

(KISS Csongor): [Bolyai] Bibliográfia. = Bolyai. Biográfia- Bibliotéka-Bibliográfia. Szerk. Nagy Ferenc. Bp. 2000. Better-Püski.  Ld.: 351-396.p.

Egy kölcsönkért könyv elajándékozása

Cicero–Vegetius-Frontinus: De re militari

A híres író és irodalomszervező Aranka György

(született 1737. szeptember 15.)

hozta létre az Erdélyi Nyelvmívelő Társaságot és

Erdélyi Kéziratkiadó Társaságot Marosvásárhelyen,

a 18. század utolsó évtizedében.

Az „Erdély Kazinczyja”-ként ismert tudós

jó kapcsolatot ápolt a könyvtáralapító kancellárral,

együttműködtek történeti kéziratok beszerzésében, másoltatásában.

 

 

 

Értékes ajándékot is kapott a Téka Arankától,

egy 15. században készült, gyönyörűen kivitelezett kéziratot,

első lapján a következő dedikációval:

„M(éltóságos) Gr(óf) Teleki Sámuel ur Ex(cellentiá)jának Erdélyi Könyves Gyüjteménye közé ajánllya Tisztelettel Aranka György mk.”

A három ókori szerző – Cicero, Vegetius, Frontinus – hadtudományi munkáit tartalmazó kötet egyike a Teleki Téka öt kódexének.

 

Az elajándékozott kézirat azonban nem Aranka saját tulajdona volt, mint arról a Nyelvmívelő Társaság 27. gyűlésén, 1797-ben beszámolt, erdélyi körútján a csíksomlyói kolostor értékes régi könyvei közül kérte kölcsön tanulmányozás és lemásoltatás céljából...

Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image
Portfolio slider image

Az olvasószolgálati és múzeumi feladatok mellett a Teleki Téka más tevékenységek által is részt vesz a tudományos és művelődési életben:  az itt szervezett kiállításmegnyitók, könyvbemutatók, előadások egyaránt alapos és színes tájékoztatást nyújtanak egy-egy kevésbé ismert részterületről a kultúra iránt érdeklődőknek.

Támogatók

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5

Médiapartnerek

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1